Monthly Archive:: diciembre 2015

Equiparación das retribucións complementarias do pedagogo coas do resto do persoal adscrito ao subgupo A1

Podes consultar a solicitude presentada premendo aqui

Equiparación retribucións dos postos denominados “SUBALTERNO”

Podes consultar a solitidude de equparación do complemento de destino dos postos con denomominación “SUBALTERNO” premendo aqui

Solicitude de creación de varios permisos por conciliación da vida persoal e familiar

Podes consultar a solicitude realizada premendo aqui

Solicitude de ampliación do permiso por defunción a parientes de terceiro grao

Podes consultar a solicitude de ampliación do permiso de defunción premendo aqui