Escritos presentados Archive

Información Decembro 2016

Necesita identificarse para ver este contenidoPor Favor. Pulsa nesta ligazon para poder ver o contido protexido. ¿No estas Registrado? Únete a Nosotros

Contestación de la adminstración al recurso de reposición interpuesto contra las bases de las oposiciones

Necesita identificarse para ver este contenidoPor Favor. Pulsa nesta ligazon para poder ver o contido protexido. ¿No estas Registrado? Únete a Nosotros

Recurso de reposición interpuesto contra las bases de la OEP 2015

Necesita identificarse para ver este contenidoPor Favor. Pulsa nesta ligazon para poder ver o contido protexido. ¿No estas Registrado? Únete a Nosotros

Reivindicaciones de los trabajadores de administración y oficinas

Necesita identificarse para ver este contenidoPor Favor. Pulsa nesta ligazon para poder ver o contido protexido. ¿No estas Registrado? Únete a Nosotros

Solicitude para que se conserve a oficina de ABANCA

Podes consultar o escrito presentado solicitando que non se retire a oficina de ABANCA da Michelena 30 premendo Aqui

Solcitude de flexibilidade horaria e teletraballo

Logo de tentar acadar sen exito unha postura comun na xunta de persoal en relación ó teletraballo, e tras que dúas das organizacións sindicais que participaban na comisión de redacción da proposta acordasen no

Equiparación das retribucións complementarias do pedagogo coas do resto do persoal adscrito ao subgupo A1

Podes consultar a solicitude presentada premendo aqui

Solicitude de creación de varios permisos por conciliación da vida persoal e familiar

Podes consultar a solicitude realizada premendo aqui

Solicitude de ampliación do permiso por defunción a parientes de terceiro grao

Podes consultar a solicitude de ampliación do permiso de defunción premendo aqui

Solicitude de equiparación das retribucións complementarias dalguns postos adscritos ao grupo A2

Pode ollar o escrito presentado relativo á equiparación de retribucións complementarias do persoal adscrito ao grupo A2 premendo aqui