Actas da Mesa Xeral de Negociación dos Empregados Públicos do Concello de Pontevedra

Acordo regulador do persoal funcionario do Concello de Pontevedra

Estudo da organización municipal de 1999

Negociación 2017 borrador, catalogo de funcións e valoración de postos de traballo